Missie, Visie & Kernwaarden

KERNWAARDEN

Bij LDT delen we aantal kernwaarden – eerlijkheid, integriteit en respect voor mensen. Onze kernwaarden bevorderen vertrouwen, openheid, teamwerk en professionalisme. Wij zijn er voor onze klanten en aandeelhouders om zich in te zetten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, milieufactor en wereldeconomie.

Visie

Begrip van de behoeften van onze klanten leidt tot een permanente en bevredigende samenwerking op basis van vertrouwen, veiligheid en waarachtigheid.

Visie

Begrip van de behoeften van onze klanten leidt tot een permanente en bevredigende samenwerking op basis van vertrouwen, veiligheid en waarachtigheid.

Missie

Het veilig en betrouwbaar leveren van producten aan onze zeer gerespecteerde klanten, met verantwoordelijkheid voor de genomen acties, tegelijk een eerlijke communicatie onderhouden en streven naar het gemeenschappelijke doel.

LDT is zich ervan bewust dat het hard werken en de toewijding een onderdeel zijn van succes. We besteden onze tijd en moeite om volledige klanttevredenheid te garanderen door middel van kwaliteit, een betrouwbare service en levering op tijd. We streven naar uitmuntendheid. We begrijpen de noodzaak van voortdurende ontwikkeling en verandering. We dragen actief bij aan de verbetering van onze werking.